Badereisen 2022

z.B. 03.04. - 10.04. 8 Tage ab € 1111.-

Dubrovnik Riviera - Fluganreise

10% Frühbucherrabatt!

z.B. 01.05. - 08.05. 8 Tage ab € 444.-

Rovinj - Busanreise

10% Frühbucherrabatt!

z.B. 01.05. - 08.05. 8 Tage ab € 794.-

Rovinj - Fluganreise

10% Frühbucherrabatt!

z.B. 01.05. - 08.05. 8 Tage ab € 324.-

Rovinj - Eigenanreise

10% Frühbucherrabatt!

z.B. 15.05. - 22.05. 8 Tage ab € 499.-

Vrsar - Busanreise

10% Frühbucherrabatt!

z.B. 15.05. - 22.05. 8 Tage ab € 379.-

Vrsar - Eigenanreise

10% Frühbucherrabatt!

z.B. 22.05. - 29.05. 8 Tage ab € 555.-

Porec - Busanreise

10% Frühbucherrabatt!

z.B. 22.05. - 29.05. 8 Tage ab € 435.-

Porec - Eigenanreise

10% Frühbucherrabatt!

z.B. 29.05. - 05.06. 8 Tage ab € 777.-

Bibione - Busanreise

10% Frühbucherrabatt!

z.B. 29.05. - 05.06. 8 Tage ab € 657.-

Bibione - Eigenanreise

10% Frühbucherrabatt!